Follow me:

Oost west, Brussels best

Op zoek naar een nieuwe thuis in onze hoofdstad? Broodje Brussel helpt je de wijk en het woonarrangement te kiezen dat het best bij je past. In samenwerking met Brukselbinnenstebuiten en Wonen in Brussel organiseert Broodje Brussel diverse wandelingen door de buurten van Brussel. Zo krijgt u een overzicht van de verschillende huur- en koopmogelijkheden, de stadsinitiatieven alsook een kleine historische achtergrond.

We wandelen mee in de buurt tussen de beurs en het kanaal. Sinds de jaren ’80 voert de stad massale herstellingen door. Daarvan getuigen onder meer de hoekgebouwen op de Anspachlaan. Deze appartementen biedt de stad 15 à 20% goedkoper om te huren dan woonplaatsen in de privésector. De façades hebben hun 18e eeuwse karakter behouden. Maar binnenshuis is de verticaliteit, dat een spektakel van licht garandeerde, verdwenen. Ze beschikken nu over alle moderne faciliteiten.

De Sint-Goriksbuurt

Op de kruising tussen de Kartuizersstraat en Sint-Kristoffelstraat staat op het eerste zicht een gelijkaardig gebouw. Aangezien het te huur staat op de privémarkt is het duurder. De verdiepingen volgen dichter op elkaar. Hoewel een illusie van gemeenschapsleven gesuggereerd wordt door de aantrekkelijke hal en binnenkoer, hebben we hier te maken met een ordinair appartementsgebouw. Een modernere versie van de Italiaanse cité die zich hier in de 18e eeuw bevond.

Een steegje dat vertrekt vanop het Sint-Goriksplein leidt ons naar een koertje waar tot ca. 1887 het Klooster der Zwarte Zusters gelegen was. Tijdens het stadsvernieuwingsbeleid van de jaren ‘80 maakte het vroegere klooster plaats voor nieuwe huurappartementen. Het is echter een schijnbaar historisch gebouw, het heeft niets van de originele look behouden.

We vervolgen onze wandeling richting de Oude Graanmarkt. Waar de Sint-Goriksbuurt meer Franstaligen aantrekt, kent deze wijk een versterkte Nederlandstalige belangstelling.

Naarmate we de Nieuwe Graanmarkt naderen, komt een einde aan de intimiteit van korte en smalle straten. Openheid kenmerkt de moderne buurt. Hier zijn appartementsgebouwen van de Gewestelijke Ontwikkeling Maatschappij Brussel(GOMP) te zien. Dit initiatief probeert wijken, die maar niet tot ontwikkeling komen, nieuw leven in te blazen door appartementsgebouwen tegen dumpingprijzen te koop te stellen. Hoe hoger de drempel, hoe lager de prijzen. Het witte gebouw op hoek met de Hopstraat behoort daartoe. Het modern uitgeruste gebouw heeft duidelijk niets van de originele historiek behouden. Interessant is dat deze projecten meestal verbonden zijn aan wijkcontracten, waardoor trottoirs, straatinrichting, boomaanplanting en soms ook het opkuisen van woonblokken onder de stedelijke bevoegdheid valt. Een nadeel van deze soort koopwoning is dat je er maximum tien jaar mag blijven wonen.

Wanneer je door de Hopstraat loopt, kom je uit op het Speelplein Jacques Brel. De beige façades die er te spotten zijn, behoren ook tot het GOMP-project, terwijl de groene huisjes initiatieven zijn van het Vlaams Woningfonds. Het fonds stelt koopwoningen beschikbaar aan financieel beperkte groepen. Dankzij zeer lage percentleningen kunnen deze mensen toch eigenaar zijn van een woning.

Collectieve vastgoedaankoop

Collectieve vastgoedaankoop is een ander voorbeeld van een woonarrangement. Door de massale ontvolking en het verlies van handenarbeidinfrastructuur in de jaren ’60 kwamen de huizen in de buurt van het kanaal leeg te staan. Dit was ook het geval voor het drukkersbedrijf ‘Imprimerie Industrielle et Financière’ in de Hopstraat (nr. 47). Rond 1999 ondernam Schepen van Brussel Henri Simons een initiatief dat de buurt nieuw leven in zou blazen: collectieve vastgoedaankoop. Verschillende mensen kopen het gebouw samen op en bouwen het om tot verschillende appartementen. Het collectief engagement blaasde nieuw leven in de wijk.

We bespraken verschillende huur- en koopmogelijkheden in de buurt tussen de beurs en het kanaal. Brussel reikt echter veel verder dan het oude centrum. Momenteel stelt Wonen in Brussel in samenwerking met Brukselbinnenstebuiten een nieuwe reeks wandelingen voor, onder de noemer ‘Wordt wakker in Brussel met een woontour’.

Previous Post Next Post

You may also like

No Comments

Leave a Reply